Tomáš  H A N Č L , 

 MUSICAL PUBLICIST

 Havanská čp. 733

 tel. + 420 69 - 69 222 08

 708 00  Ostrava - Poruba
 ---------------------------------------

        Narodil se 23. 2. 1931 ve Vrapicích v okrese Kladno. Obecnou školu ukončil ve Vrapicích,
Měšťanskou školu na Kladně v letech 1938 až 1956. Od ledna 1946 do července 1947 absolvoval Vojenskou hudební
školu v Praze. Od února 1952 působil jako hudebník u Hudby vojenské akademie v Hranicích na Moravě a také
v Lipníku nad Bečvou.. Po splnění úvazku v armádě nastoupil v březnu 1952 do Československého rozhlasu v Ostravě.
Zde působil nejprve jako referent hudebně- smíšených pořadů, později jako redaktor, vedoucí redaktor hudební redakce
a odborný redaktor.
        Při zaměstnání vystudoval ostravskou Konzervatoř /obor hry na trubku a dirigování/ v letech 1962-1968,
absolventský koncert s konzervatorním orchestrem. V letech 1960 - 1962 absolvoval při zaměstnání dvouletou dálkovou
školu pro novináře v Ostravě. V prosinci 1954 založil externí dechový soubor "OSTRAVANKU". Jako její umělecký
vedoucí a dirigent pořídil jenom pro rozhlasové potřeby asi 1200 nahrávek, skladeb koncertního i poslechového
repertoáru. První služební rozhlasová cesta v r. 1956 absolvována v Lipsku u Lipského rozhlasového dechového
orchestru. S dechovou hudbou "VALAŠKA" jako její dirigent absolvoval zájezdy do Rakouska a Francie /1968/, v roce
1969 jel na festival do Digne, v roce 1971 1. místo na Mezinárodní soutěži v belgickém Turnhoutu.
        S velkým dechovým orchestrem "MÁJOVÁK" uskutečnil zájezd do francouzské Vichy, s "VÍTKOVÁKEM"
cestoval na světovou soutěž dechových orchestrů do holandského Kerkrade /1974, 1978/. 
        Pan Tomáš HANČL byl dlouholetým členem programové komise "Kmochových Kolínů", členem Ústřední
oborové sekce pro dechovou hudbu při ÚDLUT Praha a také byl redaktorem bulletinu "Dechový orchestr". S dechovkou
"OSTRAVANKA" nahrál několik samostatných LP, CD a MC. Je zakládajícím členem "Internationale Gesellschaft zur
Erforschung und Förderung der Blasmusik se sídlem v Grazu. Je pravidelným účastníkem IGEB, kde má pravidelné 
přednášky na různá témata. V roce 1966obdržel diplom IGEB - "Herrn Tomáš HANČL Tscheien, fürderung des 
zeitgenösschischen Blasmusik - schaffens als Sbteilungsleiter und Dirigent des Rundsfunks in Ostrau - zum
Ehrenmitglied".
        Pan Tomáš HANČL je autorem desítek televizních scénářů pro televizní účinkování, a to nejen s dechovkou
"OSTRAVANKA". Autorsky spolupracuje se zahraničními časopisy, např. Clarino, Die Blasmusik apod. Je autorem
publikací: "Kyjovští Frýbortovci" - 1955, "Z historie hornických dechových hudeb OKD" - 1997, a "Harmonie srdcí,
portrét hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga, národního umělce Jindřicha PREVEČKA" - 1999. Známe jej také
jako dopisovatele časopisu "Slovácká dechovka".
        Vídáváme jej také jako člena porot při národních, krajských a okresních soutěžích dechových hudeb - např.
Ostrava, Kolín, Zlín, Bohumín, Opava. V letech 1985 až 1989 zastával funkci předsedy "Krajské rady Zájmové
umělecké činnosti. Do roku 1989 byl členem Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Účastnil se zájezdu
s pěveckým sborem Ondráš z Nového Jičína na ZOH v Grenoblu a Lyonu /1968/.
        Cestoval také s Dětským pěveckým sborem "Permoník" Karviná do japonské Shizuoky a Fuji /1995-1996/.
S VDO "MÁJOVÁK" v roce 1997 navštívil Itálii.

Z jeho učitelů možno vzpomenout :

Bohumila CHMELE /Vrapice - housle, trubka/, J. Praveček, Damián Prášek, Hynek Sluka - VHŠ, prof. Václav Jiráček,
Josef Daniel a Ladislav Vrtal, Vladislav Chvistek - Konzervatoř Ostrava.
moravskadechovka@seznam.cz                            sostyjan@seznam.cz

webstránky, grafika, živé bannery, reklama